PORTOS restituye la legalidadA continuación desmontaremos punto por punto las afirmaciones vertidas por el gobierno municipal en la página web: 

O Concello, recollendo o sentir maioritario da poboación de Mugardos e tras diferentes reunións cos hostaleiros e veciños/as do Porto decidiu presentar unha proposta de peonalización a Portos.
FALSO: Nunca se convocó a todos los vecinos de MUGARDOS a una reunión sobre la peatonalización (ni para recoger ideas, ni para informar sobre la medida). Los propios hosteleros (todos los del muelle menos uno) víctimas de la medida impuesta, registraron un escrito el 3 de agosto (nº registro 5534) informando de lo lesivo de la peatonalización como la había implementado el gobierno, de la improvisación de la medida y de la necesidad de diálogo por parte del gobierno municipal.
¿Cuando dicen Concello quieren decir gobierno municipal, verdad? EU, ICM y BNG no son el Concello, son un gobierno temporal. EL Concello es una institución muy por encima de 8 concejales

A proposta foi enviada o día 23 de xuño, tras reunirnos con representantes de Portos.
FALSO: Nunca se envió ninguna propuesta de peatonalización a Portos de Galicia. Ni consta en el registro de salida municipal (ni ese día ni ningún otro, no se envió nada) ni consta en el registro de entrada de Portos de Galicia. 

A día de hoxe dous meses máis tarde non contestou de forma escrita, entendendo o Concello que o silencio é positivo, dado que a proposta só recollía os meses de xullo, agosto, setembro.
FALSO: Es imposible responder algo no solicitado. No existen plazos ni silencio administrativo ni norma administrativa que se pueda aplicar a algo nunca solicitado. 

Sorprendentemente e sen mediar comunicación algunha denegando a solicitude, Portos comunica de forma oral que as restricións de vehículos deben levantarse e converter de novo o Porto nun lugar irrespirable.
FALSO: No puede mediar comunicación de lo que no existe. Es el Concello el que no comunicó nunca la ocupación de la vía y la restricción de la circulación en una vía titularidad de Portos de Galicia (la vía NO ES MUNICIPAL). La comunicación oral es exactamente la misma vía que utilizó al gobierno Municipal para decidir la peatonalización (no existe resolución de Alcaldía, ni acuerdo de Xunta de Goberno, ni acuerdo Plenario). De hecho el gobierno municipal ya ha obligado a los hosteleros a levantar las terrazas que en su momento obligó a colocar en zona de Portos. El único motivo por el que no se ha restituido la circulación es porque la señalización se encuentra en zona municipal, y el gobierno municipal se niega a retirarla.

Dende o Concello solicitamos o venres, día 18 de agosto unha reunión con Portos á maior brevidade posible para tratar cuestión de interese para ambas institucións. A día de hoxe, non se recibiu contestación, ante este feito o Concello reiterará a súa petición de entrevista.
FALSO: El viernes 18 de agosto no consta en el registro de salida municipal ninguna solicitud de reunión a Portos, ni obviamente ninguna solicitud se ha recibido en el registro de entrada Portos de Galicia. A no ser que el Gobierno Municipal se refiera a que oralmente ha solicitado a alguien algo, pero claro, eso es obligarnos a hacer un acto de fe… porque solicitada, por escrito y por los cauces reglamentarios, no está.

Entre as cuestións a tratar se atopan:
A peonalización da vía que da acceso ó Porto Vello.
O lamentable estado da Casa do Reloxo propiedade de Portos.
O abandono que sofre a rampla que da acceso ás embarcacións de remo.
O estado de abandono do pantalán.
Ou a posible denuncia por parte do Concello do convenio asinado no ano 2004 para manter as zonas de titularidade de Portos.
VERDADERO: Nos alegramos que ahora sí, el gobierno municipal se decida a hacer las cosas como debe, legalmente e informando a la ciudadanía, y siguiendo el cauce administrativo pertinente, estemos o no de acuerdo con las propuestas plateadas. Recordamos que los que hoy gobiernan llevan gobernando Mugardos desde la llegada de la democracia, y han sido los responsables de defender los intereses municipales desde entonces. Entendemos que estas cuestiones planteadas, conllevan una importante carga de autocrítica.

Entendemos que está decisión de Portos prexudica gravemente a humanización dunha zona chave para a promoción económica e turística:
1.    Obriga a toda a veciñanza a retroceder a tempos pasados impedindo o goce do Porto a cativos e maiores.
2.     Limita as posibilidades de crecemento da hostalaría, xa que a beirarrúa debe quedar libre para permitir a accesibilidade.
FALSO: La decisión de Portos restituye la legalidad vigente. La decisión que perjudica gravemente, no solo la promoción económica y turística de Mugardos, si no la estabilidad económica municipal y a los vecinos, es la de tomar decisiones ilegales vulnerando los procedimientos establecidos y de espaldas a la realidad, es decir, la decisión del gobierno municipal de EU, ICM y BNG de ocupar y restringir la circulación en una vía que no es de su propiedad y sin solicitar la autorización pertinente.

Esta medida adoptada por Portos nunhas infraestruturas clasificado por Portos de baixa actividade non ten mais explicación que a presión exercida polo G.M. do P.P. para evitar que Mugardos creza e se desenvolva, utilizando as institucións para o interese partidista.
FALSO: Los vecinos, los hosteleros, Portos de Galicia y el grupo municipal del Partido Popular lo único que han hecho es pedir que las cosas se hagan legalmente, dotando de seguridad jurídica a los involucrados, siguiendo el procedimiento correspondiente, sin improvisaciones y con diálogo. Sabemos que el gobierno municipal entiende el cumplimiento de la ley como una presión insoportable, pero esa limitación personal no tienen por qué pagarla los mugardeses. Si algo evita que Mugardos crezca es el incumplimiento de la Ley por parte de sus gobernantes. Y ocupar terrenos y restringir la circulación en una vía no municipal, no solo va en contra de Mugardos, si no de sus instituciones, y especialmente de sus vecinos. 
Otra cosa que perjudica a Mugardos es usar la web municipal, que pagamos todos los vecinos, para cuestiones partidistas. La web municipal está para informar a los vecinos. La crítica política que se la pague cada partido con su dinero, que para eso reciben una subvención municipal.