RESPUESTAS ESCRITAS PLENO 31-05-2013

El Partido Popular como viene siendo habitual en toda la legislatura y como entiende que es su deber somete en todos los plenos al gobierno del concello a una serie de preguntas sobre la gestión del Concello en diferentes puntos, las preguntas del plenos del pasado 31 de  Mayo (Preguntas pleno 31-5-2013) fueron publicadas anteriormente en este blog, en el cual se incluyeron las respuestas a las preguntas orales, a continuación pasamos a dejarles las respuestas a las preguntas escritas el alcalde tiene 20 días para
responderlas, como podrán ustedes observar en las respuestas el alcalde dedica todo tipo de lindeces a la oposición(cuestión similar a la producida con el presidente del club de Mar), hay que aclarar una cuestión en las respuestas todas ellas se hacen debido a la falta de transparecia y el casi nulo acceso a la información que tiene el grupo del Partido Popular a la documentación:

Respuestas del Alcalde al as preguntas escritas del Pleno del dia 31-5-2013

Cuando al alcalde se le importuna, y parece ser que el Partido Popular preguntando lo hace, se muestra como realmente es, dejamos los calificativos que le quieran proferir a su imaginación.

14 comentarios:

 1. Creo recordar que nese mesmo pleno un concelleiro do Partido Popular preguntaballe ao alcalde ¿ cales eran os motivos do retraso da posta en valor dos Restos Arqueolóxicos do Caldoval , e os prazos que manexaba o goberno municipal ? .
  Pois ben, a incómoda pregunta non obtivo ningunha clase de resposta, e eu penso que ademais de incómoda a pregunta non tería sido necesaria si como dende un principio estaba previsto e escrito fóra Reganosa a que construíra o Museo e puxese en valor os Restos Arqueolóxicos do Caldoval, cuestión que a estas alturas estaría máis que resolta. Pero iso lamentablemente non foi posible porque o Partido Popular e o BNG, hai xa algo máis de catro anos , aprobaron un Convenio que liberaba a Reganosa das devanditas obrigas a cambio das cales a empresa gasística se comprometía á achega dunha cifra económica pechada ( algo máis dun millón de euros ) para que finalmente fose o Concello o que se responsabilizara da xestión da construción do devandito museo e parece ser tamén, da posta en valor dos citados Restos Arqueolóxicos.
  Hai que recordar tamén que foron os concelleiros do Partido Popular, Juan Domingo de Deus Fonticoba e Emilio Varela Deibe os que achegaron os votos que necesitaba o BNG para sacar adiante dito Convenio, que foi aprobado por 6 votos a favor ( 4 BNG, 2 PP ) e 5 votos en contra ( 3 PSOE, 1 EU, 1 IPM ).

  Non vale agora intentar responsabilizar en exclusiva o BNG desta situación posto que tamén o PP é corresponsable da mesma por ter sido cooperador necesario.

  Penso que foi un erro , pero a vida segue , como diría Montoro.

  ResponderEliminar
 2. Su comentario no se ajusta a la verdad. En primer lugar REGANOSA tiene unas obligaciones que tiene que cumplir, nadie le ha eximido de las mismas, todo lo contrario, mediante un protocolo con la Dirección Xeral de Patrimonio se clarifican las obligaciones de cada uno en esta puesta en valor. Aportar el dinero en vez de ejecutarlo la propia empresa supone que el Concello tiene mas control sobre las modificaciones que allí se realicen y por tanto poner el dinero para las mismas no parece que suponga eximir a nadie de las mismas si finalmente las paga.

  Mire, los convenios y quien los apoya no tienen nada que ver con su ejecución y con la gestión que se derive de los mismos. Es por ley el gobierno municipal el encargado de ejecutarlos (aprobacion del proyecto, inicio de las obras, contratacion de las mismas,...) donde nada tiene que ejecutar el PP. Es como si se aprueba una propuesta nuestra y el BNG no quiere realizarla, aunque cuente con un acuerdo plenario (muchos ejemplos le podría dar), por lo tanto la realizacion de los convenios es UNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL, antes BNG y ahora BNG/IU+PSOE (que levata la mano siempre para votar lo mismo que estos).

  No tenga pena, ahora que ya gobierna IU ya podrá responsabilizarlo tambien de la no ejecucion de dicho acuerdo plenario (aunque votara en contra). Revise la Ley de Bases de Regimen Local sobre las competencias de cada uno y saldrá de dudas acerca de las responsabilidades de cada cual.

  ResponderEliminar
 3. Anónimo1/7/13 12:40

  ¿Qué pasou no pleno do venres?, ¿abandonástedes a sala?

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. O Partido Popular no pleno do pasado venres abandonou o pleno tras reiterarse o alcalde nos seus insultos os edis do Partido Popular e coma representastes dos veciños que somos, isto e inequivocamente unha falta de respeto os veciños.

   Eliminar
 4. Anónimo1/7/13 14:48

  Cando o Sr. Alcalde recurre ós insultos é porque non ten ningunha outra maneira de contestar. Esto quere dicir que non están facendo nada bo, pero os veciños xa fai tempo que nos decatamos. Non ten vergoña.

  ResponderEliminar
 5. Anónimo2/7/13 11:33

  RESPOSTAS ESCRITAS E DOCUMENTADAS (1).

  Antes de contestarvos molesteime en consultar documentación sobre o tema do Museo e as obrigas de REGANOSA para evitar, na medida do posible, que poidades soster que o meu comentario non se axusta á realidade, por iso comezarei dando a coñecer o contido completo do protocolo que citades sen máis, para que cada cual extraa as súas propias conclusións.

  PROTOCOLO
  ENTRE O CONCELLO DE MUGARDOS , A CONSELLERÍA DE CULTURA , COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO E A REGASIFICADORA DEL NOROESTE , S.A. , PARA A EXCAVACIÓN , TRASLADO E POSTA EN VALOR DOS RESTOS ARQUEOLÓXICOS DO XACEMENTO DE CALDOVAL .

  Diante da imposibilidade técnica de conservación in situ , dos restos arqueolóxicos do xacemento de Caldoval (Mugardos) , e como o único xeito de garanti-la conservación e recuperación deste patrimonio , Regasificadora del Noroeste , S.A. , comprométese a , unha vez rematados os traballos de excavación do xacemento de Caldoval , traslada-los restos arqueolóxicos a un lugar provisional .
  Dado que a posta en valor destes restos arqueolóxicos é dunha urxente necesidade , Regasificadora del Noroeste , S.A. , comprométese a axiliza-las xestións para defini-la ubicación definitiva do futuro centro de interpretación , coa maior brevidade posible .
  O traslado e a posta en valor dos restos arqueolóxicos , así como o centro de interpretación Terán que ser financiados nas condicións que se especifican no anexo I , da Resolución do Director Xeral de Patrimonio Cultural de data 31.07.2002 .
  A Consellería de Cultura , Comunicación Social e Turismo e o Concello de Mugardos comprométense a axiliza-las xestións da súa competencia para levar a cabo estas actuacións .

  13 de Agosto de 2004
  D. Angel Sicart Giménez .Director Xeral de Patrimonio Cultural

  D. Félix Alonso Encinas
  Presidente Regasificadora del Noroeste , S.A.

  D. Xosé Fernández Barcia
  Alcalde de Mugardos


  De todos os xeitos é posible que vós saibades doutro protocolo que eu descoñezo e por iso, de ser así, sería conveniente que o fixésedes público. Gañaredes en credibilidade.

  Grazas .

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Anónimo2/7/13 14:42

   "O Concello de Mugardos comprométese a axiliza-las xestións da súa competencia para levar a cabo estas actuacións".....Que non somos tontos.

   Eliminar
  2. Anónimo2/7/13 14:49

   En resumen, si el Sr. Alcalde hubiese contestado, no sabe, no contesta o no me da la gana de hacer nada, sería lo mismo. Además en estas respuestas hace gala de tener muy mala educación. Lo cual demuestra que algo de razón tendrá quien pregunta.

   Eliminar
  3. Anónimo2/7/13 14:51

   Conclusíón despois de ler as respostas: fai as cousas mal e votalle a culpa ós demais.

   Eliminar
 6. Anónimo2/7/13 22:39

  Yo lo que no entiendo es porque no contesta con claridad y para que lo entendamos todos. Los concejales son representantes de los vecinos y lo mínimo que tenía que hacer es tratarlos con respeto. Con esa actitud lo único que demuestra el Sr. Alcalde es que le interesa mas desprestigiar a los concejales del PP que los vecinos. Yo le pediría al Sr. Alcalde que las energías que dedica al PP se las dedique a los vecinos y saldríamos todos ganando.

  ResponderEliminar
 7. Anónimo3/7/13 11:58

  Parece ser que non soamente os concelleiros do Partido Popular fan preguntas incómodas e difíciles de contestar por parte do noso alcalde nos plenos .
  Vén resultar que vai facer aproximadamente un ano , no pleno ordinario ordinario do mes de agosto a concelleira do grupo socialista , Africa Pérez Filgueiras , preguntáballe ao sr. Alcalde ¿ cando estimaba que empazasen as obras do museo do Caldoval ? . Ao que o sr. Alcalde contestaba que o proxecto de execución aínda non chegara ao Concello , pero imaxinábase que podía chegar no próximo mes de setiembro ( estamos falando do ano 2012) e que unha vez chegase o proxecto iniciaríase a tramitación para o comezo das obras .

  Posteriormente , no pleno ordinario de febreiro de 2013 debátese unha MOCION DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE ESQUERDA UNIDA E PSOE SOBRE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER POLO GOBERNO MUNICIPAL NOS PROXIMOS MESES e , no transcurso do debate , fai a seguinte afirmación :
  …. E con respecto ao do Centro Arqueolóxico, Centro de Interpretación Arqueolóxica, pois tamén está, o proxecto xa está arriba, o que pasa é que se está en negociacións co arquitecto para tratar de mellorar un pouco o proxecto.

  Pero a continuación , durante o mesmo pleno , o concelleiro do grupo socialista , Gabriel Bujones Coto , pregúntalle ao señor Alcalde en que punto se atopa o informe do proxecto do Centro de Interpretación Arqueológica dos restos do Caldoval ? . Ao que o alcalde responde :
  ….. E con respecto ao museo está en tramitación o tema do proxecto e mentres non se entregue o proxecto pois e… non podemos facer nada; espero que en breve sexa entregado o proxecto. Bueno, eu non teño máis que contestar, creo que contestei ás miñas preguntas si…

  Para finalizar , outra pregunta , cando di a verdade o señor Alcalde ?

  ResponderEliminar
 8. Anónimo4/7/13 00:02

  El PP , al cual hay que reconocer la agilidad y la transparencia en la información de algunos temas de interés a través de su página web , podría informar sobre la fecha en que tuvo entrada oficialmente el proyecto del Museo de Caldoval , porque es de suponer que tienen acceso al Libro de Registro de Entradas y Salidas de nuestro Ayuntamiento .

  ResponderEliminar
 9. Anónimo7/7/13 19:42

  Yo creo q si en vez de hecharse en cara q si esto q si lo otro . Pusierais acuerdos conjuntos para mejorar Mugardos nos beneficiariais a todos. Y falta q hace q lo hagais porque esta Mugardos q da pena .....y ya lo dejo ahi porque no quiero enfadarme . Asi q menos discutir y mas apoyar el codo por Mugardos q por eso os votamos !!

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Creanos que nos gustaría que esa fuera una realidad, pero cualquier cosa que proponga el Partido Popular lejos de ser escuchada y debatida, lleva un rotundo NO por parte de los partidos que gobiernan este Concello actualmente.Asi que el codo con codo es imposible. El Partido Popular continuara apoyando las propuestas del gonierno que crea buenas para Mugardos, ya que nosotros is que creemos que eso es fundamental para que Mugardos vaya hacia adelante.

   Eliminar

Te rogamos hagas tu comentario con respeto y de forma constructiva para el beneficio de tod@s.