Bases y Convenio GES(Grupo de Emerxencia Supramunicipais)

Como xa habiamos prometido e para darlle claridade o proceso dende a nosa parte, deixamos os enlaces do convenio da Xunta de Galicia que teñen que asinar todolos Concellos os que se lle concedeu un GES, neste convenio tamen veñen as bases propostas pola Xunta, as cales poden variar os Concellos, dende a nos
a parte propondremos que se incluan unha serie de probas fisicas que cremos indipensables.
Nestes documentos se poden ver requisitos e demais.
- Convenio
- Bases concurso-oposición