O Concello ponse a traballar nun convenio para a utilización do campo de herba artificial co Galicia...despois dun ano da sua inauguración

O goberno municipal por fin se senta a falar dun convenio para a xestión do campo de futbol de herba artificial municipal da Pedreira. Despois dun ano de funcionamento do mesmo, donde xa leva entrenado e xogado o Galicia, parece que despois de manifestar os grupos da oposición a necesidade de materializar un convenio que clarifique a súa xestión o goberno tamén cae nesa mesma idea.

Debemos recordar co campo carece de accesos, de vestiarios, e de alumbrado público (ainda que foi inaugurado en precampaña das eleccións). Todo iso o pon o Galicia, tamén é o que o disfruta, ainda que mantelo non debe ser a súa obriga. Ante estas carencias surxe a necesidade de clarificar a xestión do mesmo, que correría por parte do Galicia, xa que o Concello non dispon de máis persoal para esas tarefas.

Axudar á entidade e facilitar o acceso xeral ó uso da instalación debe compatibilizarse para que teñamos un equilibrio entre un servicio deportivo de interese e unha xestión e mantemento organizados.