O BOP de hoxe publica as Bases da convocatoria de axudas á escolarización 2012

O BOP de hoxe, 1 de agosto de 2012 publica as bases da convocatoria de axudas á escolarización 2012. Neste enlace pódese acceder ás mesmas. 

TIPOLOXÍA E CONTÍA DAS AXUDAS

Cooperativa Escolar: A axuda ingresaráselle directamente ó centro educativo que corresponda previo informe ou factura do centro.
Non superar a renda familiar os 12.000€/ano de ingresos íntegros.
Nos centros públicos de educación infantil que non teñan cooperativa establecese unha axuda de 50€ que será complementaria das anteriores.
Primeiro ciclo de Educación Infantil: 80€
Segundo ciclo de EI: 100€
Educación Primaria: 150€
Educación Secundaria: 200€
Bacherelato, FP: 250€
Universidades Públicas: 300€
Transporte (ata nivel universitario, inclue formación adultos): 80€
Transporte (nivel universitario): 400€

O criterio económico para a concesión do 100% da axuda será o de nun superar os seguintes ingresos íntegros:
Unidade Familiar
Porcentaxe
1 persoa
125%
665,64 €
2 persoas
150%
798,77 €
3 persoas
175%
931,89 €
4 persoas
200%
1.065,02 €
5 persoas
225%
1.198,15 €
6 persoas
240%
1.278,02 €
7 persoas
255%
1.357,90 €
8 persoas
270%
1.437,78 €
Incrementarase un 10% do IPREM o límite económico por cada membro da unidade familiar.
O criterio económico para concesión do 50% da axuda será o de atoparse no baremo dos seguintes ingresos íntegros:
Unidade familiar
Intervalos
entre
Ata
Unha persoa
(125%-150%]
665,64 €
798,77 €
Duos persoas
(150%-175%]
798,78 €
931,89 €
Tres persoas
(175%-200%]
931,90 €
1.065,02 €
Catro persoas
(200%-225%]
1.065,03 €
1.198,15 €
Cinco persoas
(225%-240%]
1.198,16 €
1.278,02 €
Seis persoas
(240%-255%]
1.278,03 €
1.357,90 €
Sete persoas
(255%-270%]
1.357,91 €
1.437,78 €
Oito Persoas
(270%-285%]
1.437,79 €
1.517,65 €
Estos importes incrementaránse ata un máximo de 300€ no caso de xustificarse o pago de aluguer ou hipoteca da vivenda habitual.

PRAZO DAS SOLICITUDES
Establécese un único prazo anual para a solicitude das axudas: 3 ao 5 de outubro de 2012.

As axudas concederánse por orde de prioridade económica ata acadar o orzamento total segundo a partida 480 Axudas as familias e entidades sen fins de lucro.
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Te rogamos hagas tu comentario con respeto y de forma constructiva para el beneficio de tod@s.