O PP solicita a modificación da norma municipal para atender ós dependentes terminais coa máxima celeridade.


Existen casos, e poideran aparecer máis, de persoas en situación de dependencia en estado terminal que coa regulamentación existente quedan excluidas da atención urxente que precisan, para o cal xa se falara de adecuar a norma municipal para poder atender a ditos casos.
               
Aproveitamos para rogarlle á Concelleira de Benestar que poña en disposición abordar urxentemente ese caso en comisión e facer as modificacións que sexan precisas  para que a boa predisposición demostrada por todos se concrete en beneficios para os veciños/as que necesiten dita axuda.

Carta enviada ó Sr. Alcalde y Concelleira de Benestar.