Preguntas realizadas polos/as concelleiros/as do PP ó gobierno municipal no pleno de novembro.

Preguntamos ó concelleiro de cultura e deportes (Sr. Bouza) cando pensan sacar do caixón a proposta do PP de ordenanza de instalacións deportivas e o anexo a este de Regulamento de uso para o campo municipal de herba artificial da Pedreira, a fin de que se teña constancia do uso preferente do Galicia de Mugardos, e se poda acceder tamén a él polos usuarios que así o desexen. Presentamos por escrito a nosa proposta hai 2 meses. 

Preguntamos ó concelleiro de obras e servizos (Sr. Roca) cando pensaba ler a proposta presentada polos grupos municipais por escrito sobre ordenanzas para o mercado municipal. Recordamos que EU presentou unha, o PSOE outra e o PP outra máis.  

O alcalde responde que "na próxima comisión de deportes vai a ir o regulamento ese. E na de servizos a ordenanza municipal do mercado". Seguimos esperando...

Fixemos un rogo á concelleira de Benestar para que na medida do posible se levara por emerxencia social ás axudas pàra xoguetes de nadal, para que ningún neno/a quede sen xoguetes. A proposta do PP recolleuse e levouse a comisión de benestar.


Seguimos pediendo paneis informativos nas parroquias para que se coloque aló informacion do Concello de interese. Sin resposta ainda.


Pedimos tamén a sinalizacion de lugares e zonas cun letreiro, xa que son varias as ambulancias que non encontran con facilidade as casas. Seguimos sen noticias.


Solicitamops  información relativa ó PXOM xa que os redactores e mais ainda o grupo de goberno está desaparecido neste asunto. Así non pode haber nada. Tema tabú????