La modificación puntual del Castillo de la Palma sigue 5 años después...

El pleno aprobó ayer la modificación urbanistica del Castillo de la Palma iniciada en el 2007 con los votos a favor del BNG, PP y PSOE y la abstención de EU.

El pleno ratificó la corrección de errores en los planos adjuntos a la modificación del Plan para que la documentación del Castillo cumpliera con los requerimientos de la Xunta.

Recordemos que el Concello lleva años con el expediente del  Castillo de la Palma, primero por desavenencias profundas entre los socios de gobierno bipartito BNG-PSOE por el dichoso convenio, después por las trabas puestas por Costas del Estado bajo el gobierno de Zapatero, el mismo que dias antes de entregar el gobierno informó favorablemente por el acuerdo del Consejo de Ministros, con un gobierno con la legislatura acabada. ¿por que autorizaron dias antes de dejar el gobierno lo que no autorizaron 5 años antes?

1 comentario:

 1. Aínda que en principio dou por válida a vosa información en canto a esta cuestión , a lectura do comunicado do alcalde con relación a este mesmo tema , publicado no día de hoxe polo Diario de Ferrol , faime pensar que non é unha interpretación correcta da situación e que ao meu entender representa un intento de ocultar os erros cometidos polo goberno municipal na tramitación do correspondente expediente ante a Xunta de Galicia .

  De acordo co publicado anteriormente polo Partido Popular neste mesmo blog , o pasado día 2 de agosto ( fai algo máis de catro meses e medio ) con toda a tramitación supostamente en regra e con todos os informes sectoriais favorables , o Pleno da Corporación do Concello de Mugardos acordaba a Aprobación Provisional da Modificación Puntual do PXOM para a rehabilitación do Castelo da Palma .

  A partir dese momento , ou sexa do día 2 de agosto , o Concello tería que remitir o expediente completo ao Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas , por ser o órgano competente para a súa aprobación definitiva .

  O feito de que dita Aprobación Provisional , coa introdución neste caso das correccións esixidas pola Xunta de Galicia , tivese ( logo de transcorrer máis de catro meses e medio ) que ser sometida novamente ao pronunciamiento do Pleno da Corporación , vén demostrar unha vez máis que o goberno municipal do BNG é incapaz de facer os deberes correctamente e ao seu debido tempo .

  De todas formas espero e desexo maior acerto nas novas etapas que faltan por percorrer neste longo e ata agora tortuoso camiño .

  Que así sexa .

  ResponderEliminar

Te rogamos hagas tu comentario con respeto y de forma constructiva para el beneficio de tod@s.