As familias numerosas poden solicitar a bonificación do IBI (contribución do 2012) ata o 30 de decembro


 Ata o 30 de decembro teñen as familias numerosas de Mugardos para solicitar unha bonificación do IBI do 50% segundo os seguintes requisitos:
 "3. Gozarán dunha bonificación do 50% na cota do imposto do inmoble que constitúa a súa residencia habitual os suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa, segundo a Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.
Para aplicar a bonificación será requisito imprescindible a súa solicitude polo interesado, quen deberá acreditar:
a) O empadroamento na vivenda obxecto da solicitude.
b) A condición e categoría de familia numerosa por medio do título oficial.
Non se poderá aplicar a bonificación a máis dunha vivenda por unidade familiar."

1 comentario:

 1. Aínda que o tema non garde moita relación coas familias numerosas se que ten que ver coas numerosas familias que en Mugardos están pendentes de poder acceder a unha vivenda protexida de promoción pública e é por iso que por mor da seguinte noticia publicada o día de hoxe no xornal “La Voz de Galicia “, e que día así :


  O BNG leva ao Parlamento a adxudicación dunhas vivendas protexidas nas Pontes
  Os deputados Fernando Branco Parga e Isabel Sánchez Montenegro, deputados do grupo parlamentario do BNG, presentaron unha pregunta na mesa do Parlamento para coñecer o estado do proceso de adxudicación dunhas vivendas protexidas de promoción pública nas Pontes.
  Segundo indican fontes do grupo parlamentario, o pasado mes de abril, a Comisión Provincial de Vivenda da Coruña publicou a resolución de inicio da selección de adxudicatarios das 32 vivendas, en réxime de aluguer, destinadas a maiores de 60 anos e menores de 35.


  Eu pregúntome si ante a parálise e falta de interese que parece mostrar o goberno municipal do BNG , tamén neste tema , si o Partido Popular que ademais de ter representación na Corporación Municipal de Mugardos tena tamén no Parlamento Galego e no Goberno da Xunta , pódenos informar de como está a situación con relación ás 9 vivendas de 2 dormitorios que están pendentes de adxudicación en Mugardos.

  ResponderEliminar

Te rogamos hagas tu comentario con respeto y de forma constructiva para el beneficio de tod@s.