jueves, 4 de agosto de 2011

Preguntas do PP na comisión de Obras, servizos e persoal do día 1 de agosto de 2011


Preguntas formuladas polo PP na comisión ordinaria de OBRAS, SERVIZOS E PERSOAL do día 1 de agosto de 2011:

1) ¿Cando pensa o Concello xestionar a limpeza das cunetas no tramo O Penedo-O Seixo? 2) Se pregunta tamén sobre unha denuncia pendente do ano 2008 sobre a limpeza de maleza dunha finca que ainda non se solucionou, que se miren estas cousas polo tempo que discorreu.